ساعت در زبان ایتالیایی

ساعت در زبان ایتالیایی

در زبان ایتالیایی برای گفتن ساعت و زمان از اعداد استفاده می کنیم . برای بیان ساعت در زبان ایتالیایی همانند زبان انگلیسی یا فارسی علاوه بر اعداد 1 تا 0 میتوان از عبارات زیر نیز استفاده کرد :
Un quarto  یک ربع
Mezzo/mezza  نیم
Tre quarti  سه ربع
و … استفاده کرد .

برای مثال :

sono le dieci e un quarto.
ساعت ۱۰ و ربع است.

sono le due e mezzo.
ساعت ۲ و نیم است.

  •  به صورت کلی می توان از مثال هایی زیر برای درک بهتر ساعت در زبان ایتالیایی استفاده کرد .

sono le venti e venticinque
ساعت ۲۰ و ۲۵ دقیقه است.

sono le otto e venticinque.
ساعت ۸ و ۲۵ دقیقه است.

sono le ventuno e dieci.
ساعت ۲۱ و ۱۰ دقیقه است

sono le nove e dieci.
ساعت ۹ و ۱۰ دقیقه است.

sono le dieci e quindici.
ساعت ۱۰ و ۱۵ دقیقه است.

sono le due e trenta.
ساعت ۲ و ۳۰ دقیقه است.ساعت در زبان ایتالیایی

  •  در برخی موارد میتوان به جای گفتن ساعت از معکوس آن استفاده کرد . بدین منظور مثلا اگر ساعت 3 و 40 دقیقه باشد میتوان گفت ساعت 4 و 20 دقیقه کم است . اغلب از این روش برای گفتن ساعت هایی که دقیقه آن از نیم گذشته است استفاده می شود .
sono le cinque meno dieci.
ساعت ۱۰ دقیقه مانده به ۵ است.

sono le quattro e cinquanta.
ساعت ۴ و ۵۵ دقیقه است.

sono le tre e quarantacinque.
ساعت ۳ و ۴۵ دقیقه است.

sono le quattro meno un quarto.
ساعت یک ربع به ۴ است.

  • برای گفتن ساعت اکثرا از اعداد مونث استفاده می شود .
È l’ una.
ساعت یک است.

sono le tredici.
ساعت ۱۳ است.

È l’ una e venti.
ساعت ۱ و ۲۰ دقیقه است.

sono le tredici e venti.
ساعت ۱۳ و ۲۰ دقیقه است.

  • در برخی موارد نیز میتوان از عباراتی مانند نیمه شب یا نیمه روز نیز برای بیان زمان استفاده کرد .
///È mezzanotte. (È mezzogiorno)
نیمه شب است. (نیمه روز است.)
شما می توانید با ثبت نام در سایت توآموز به یادگیری زبان ایتالیایی به صورت غیر حضوری و اینترنتی  بپردازید . همچنین می توانید از کلاس خصوصی زبان ایتالیایی با قیمت مناسب و اساتید برتر جهت آموزش زبان ایتالیایی استفاده کنید .

Comments

Popular posts from this blog

تفاوت ضمیر اشاره و صفت اشاره

گرامر زبان ایتالیایی

حروف اضافه ترکیبی در زبان ایتالیایی