ساختار جملات در زبان ایتالیایی

ساختار جملات در زبان ایتالیایی

از آنجایی که یکی از کوچکترین بخش های هر زبان جملات و عبارات آن هستند. یکی از نکات مهم گرامر زبان ایتالیایی ساختار جملات در زبان ایتالیایی هست . بدین منظور در این مبحث می خواهیم به ساختار جملات بپردازیم .

جمله ساده

جمله ساده جمله ایی است که از یک فعل تشکیل می شود. در جملات ساده حالت خبری دارد . برای ساختن این گونه جملات کافی است از لگوی زیر تبعیت کنیم .
جمله ساده= مفعول + فعل + فاعل
Io                 voglio comprare                      un libro
مفعول                                  فعل                          فاعل
می خواهم یک کتاب بخرم.
همانطور که می بینیم در زبان ایتالیایی فعل بعد از فاعل و قبل از ادامه جمله ( مفعول ؛ مضاف و …) می آید . با کلیک کردن بر روی لینک زمان افعال در زبان ایتالیایی می توانید برای آشنایی بیشتر  به صفحه  مربوطه مراجعه کنید .

 جملات پرسشی در زبان ایتالیایی

جملات پرسشی اغلب مخاطب دارند و در آن موضوعی مورد نیاز با سوال قرار می گیرد . برای ساختن جملات پرسشی در اموزش زبان ایتالیایی داریم :
پرسشی:برای پرسشی کردن جملات هم می توان به طور سوالی جمله را خواند و هم می توان از ضمایر پرسشی استفاده کرد:
می خواهد به تهران برود؟    Vuole andare a Tehran?
چه وقتی به تهران می روی؟              Quando va a Tehran?
در این حالت تنها با تغییر تن و آهنگ جمله می توان آن را به جمله پرسشی تبدیل کرد . دستور زبان ایتالیایی 
نوع دیگری از موارد پرسشی کردن یک جمله می تواند استفاده از  ضمایر پرسشی باشد . برخی ضمایر پرسشی عبارتند از :
چه کسی؟ کی؟                  (کی)؟                                        Chi?
مال کی؟                         (دی. کی)؟                                   Di chi?
چی؟ چه چیزی؟                (کِ. کُزا)؟                                   Che cosa?
کدام؟                              (کوآلِ)؟                                      Quale?
کدامها؟                           (کوآلی)؟                                     Quali?
چقدر؟ چند تا؟                   (کوآنتو- کوآنتی)؟              Quanto?- Quanti?
با استفاده از این کلمات در ابتدای جمله میتوان جملات خبری را به پرسشی تبدیل کرد . ( بدون تغییر دیگری در ساختار جملات ساده )
Chi sei tu  تو کی هستی ؟
Dove siamo?  کجا هستیم

جملات منفی ، نفی کردن و رد کردن یک موضوع خاص را نشان می دهند . برای منفی کردن جملات در زبان ایتالیای کافی است از یک non قبل از فعل استفاده می کنیم . ( ساختار جمله همان جمله ساده است )
کتاب رو دوست ندارم. Non mi piace il libro
نمی خواهم. Non voglio.
شما می توانید با ثبت نام در سایت توآموز به یادگیری زبان ایتالیایی به صورت غیر حضوری و اینترنتی  بپردازید . همچنین می توانید از کلاس های خصوصی زبان ایتالیایی با قیمت مناسب و اساتید برتر جهت آموزش زبان ایتالیایی استفاده کنید .

Comments

Popular posts from this blog

تفاوت ضمیر اشاره و صفت اشاره

گرامر زبان ایتالیایی

حروف اضافه ترکیبی در زبان ایتالیایی